Het Oldambt ooit de graanschuur van Nederland was?

De geschiedenis van het Oldambt is erg interessant. Het Oldambt is een landstreek tussen het oude Ommelanden en Westerwolde in Oost-Groningen. Vroeger stond het Oldambt vooral bekend om haar dunbevolkte gebieden en economisch gezien was het een van de zwakkere streken in Nederland.

De bewoners van het Oldambt waren wel zeer bedreven in de landbouw. Het was een echte landbouwgemeenschap en de bevolking bestond daarom vooral uit boerengezinnen. In de loop der jaren kwam het echter steeds vaker voor dat zonen het boerenbedrijf niet meer wilden overnemen. Ook trok de jeugd massaal weg uit de streek en werd het werk voor de vergrijsde boeren te zwaar. Daarom heeft men besloten het oorspronkelijke Oldambt om te toveren tot wat het nu is: het Oldambtmeer en Blauwestad!

krul footer